foto1
UNIT PENGEMBANGAN BAHASA
foto1
IMAGE 2
foto1
IMAGE 3

TATA TERTIB UJIAN

PREDICTION TEST FOR TOEFL- LIKE TEST UNIT PENGEMBANGAN BAHASA STIKIP PGRI SUMATRA BARAT

               Pengawas

a.    Pengawas ujian datang 30 menit sebelum ujian berlangsung

b.   Pengawas ujian membacakan tata tertib ujian kepada peserta ujian.

c.    Pengawasan ujian memeriksa kelengkapan peserta ujian

d.   Pengawas ujian membagikan soal dan lembar jawaban ujian sesuai dengan no pada soal dan pada kursi peserta ujian.

e.    Pengawas mengumpulkan soal ujian dan lembar jawaban ujian sesuai dengan urutan.

f.     Pengawas menghitung lembar jawaban sesuai dengan berita acara

g.    Pengawas mengurutkan soal ujian

h.   Pengawas menyerahkan berita ujian, lembar jawaban dan soal ke UPB

                       Peserta

a.    Umum

1.   Peserta ujian dilarang keras melakukan kecurangan dalam bentuk apapun.

2.   Peserta ujian turut menjaga sarana dan prasarana labor bahasa beserta kebersihannya.

3.   Peserta dibenarkan keluar ruangan 5 menit sebelum ujian dimulai.

b.   Khusus

1.   Peserta ujian hanya diperbolehkan membawa perlengkapan ujian (seperti pensil 2B, peruncing, penghapus, ballpoint (pena), kedalam ruang ujian. Semua bawaan (seperti tas, buku, handphone dan atau alat komunikasi lainya diletakan ditempat yang telah disediakan atau tempat lain yang telah ditunjuk oleh pengawas ujian.

2.   Selama ujian berlangsung, peserta ujian tidak dibenarkan:

-          Menggunakan Handphone

-          Mencoret dan atau menandai buku soal ujian

-          Bekerja sama dalam mengerjakan soal ujian.

-          Mencontoh lembaran jawaban peserta ujian lain atau membawa dan menggunakan kunci jawaban saat ujian berlangsung.

-          Tidak dibenarkan menggunakan joki, jika kedapatan maka peserta dianggap gugur.

-          Pinjam meminjam alat tulis.

-          Meninggalkan sampah dilokasi ujian.

-          Meninggalkan ruangan tanpa alasan yang jelas.

-   Meninggalkan ruangan sebelum pengawas memeriksa kelengkapan/ keutuhan bahan ujian.

Unit Pengembangan Bahasa

STKIP PGRI Sumatera Barat